Privacy- en cookiebeleid

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons.

Bij Chiesi NV/SA (“Chiesi”) willen we ervoor zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we over u kunnen verzamelen wanneer u met Chiesi communiceert, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en hoe we deze veilig bewaren.

Dit Privacy- en cookiebeleid legt uit:

 • Wie de verantwoordelijke voor de verwerking is.
 • Welke gegevens wij over u verzamelen.
 • Hoe wij uw gegevens gebruiken.
 • Op welke basis wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.
 • Voor hoe lang wij uw gegevens opslaan.
 • Of we uw gegevens met anderen delen en internationaal overdragen.
 • Hoe wij uw gegevens beschermen.
 • Wat uw rechten zijn.
 • Wat ons Cookiebeleid is.
 • Wanneer we dit beleid herzien.
1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is CHIESI NV/SA (hierna Chiesi), met fiscaal identificatienummer 0826.654.883 en gevestigd op de Telecomlaan 9, 1831 Diegem, België.

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die bereikbaar is met onderstaande contactgegevens: Karen LAEVAERT Telecomlaan 9 1831 Diegem Tel.: +32 (0)2 788 42 00 Email: [email protected]

2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wanneer je met Chiesi communiceert via deze website, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens, een registratieformulier wanneer u zich registreert voor een conferentie of congres, e-mailuitwisselingen met Chiesi; en
 • Technische informatie - door het gebruik van cookies - zoals uw IP-adres, het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt, apparaatinformatie, inclusief unieke apparaat-identifier, hardwaremodel, besturingsmodelversie en mobiele netwerkinformatie, toegangstijden, bekeken pagina’s, URL’s waarop geklikt is en pixels voor het volgen van sociale media die platformen zoals Facebook en Twitter in staat stellen om met deze website te communiceren en feedback te geven over uw acties.
3. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken:

 • Om met u te interageren teneinde op uw verzoek te reageren (bijvoorbeeld via het contactformulier) en om u administratieve berichten te geven.
 • Om ons bedrijf te leiden, waaronder het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op verzoeken van overheden, rechtbanken en/of handhavingsinstanties en onderzoek te doen naar en actie te ondernemen tegen illegaal of schadelijk gebruik.
 • Voor het verbeteren van onze dagelijkse activiteiten, onder andere voor interne doeleinden zoals auditing, data-analyse en onderzoek om ons te helpen bij het leveren en verbeteren van onze Chiesi’s digitale platforms, inhoud en diensten, om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze producten en diensten te monitoren en te analyseren om te begrijpen welke delen van onze digitale platforms en diensten het meest interessant zijn en om het ontwerp en de inhoud daarvan te verbeteren, om onze producten en diensten en onze communicatie naar u te verbeteren; en waar van toepassing om ervoor te zorgen dat we up-to-date contactinformatie voor u hebben.
4. Op welke basis verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

In de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden een aantal verschillende redenen uiteengezet waarom een bedrijf uw persoonlijke gegevens kan verzamelen en gebruiken.

Wij gebruiken uw gegevens om de volgende redenen:

 • Voor legitieme zakelijke doeleinden: Wij gebruiken uw gegevens om onze communicatie met u relevanter en meer gepersonaliseerd voor u te maken, en om uw ervaring van onze producten en diensten efficiënt en effectief te maken. Het helpt ons ook om ons bedrijf te runnen en te verbeteren en het minimaliseren van eventuele verstoring van de producten en diensten die we u kunnen bieden.
 • Om een contract uit te voeren waarbij u partij bent: het kan zijn dat wij uw gegevens moeten verwerken om een product of dienst te leveren die u hebt aangevraagd.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en andere verzoeken om informatie: Het is voor ons belangrijk dat wij kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, richtlijnen en andere eisen met betrekking tot gegevens. Deze hebben namelijk invloed op de manier waarop wij zaken doen en helpen ons om onze producten en diensten zo veilig mogelijk te maken.
 • U hebt ons uw toestemming gegeven: Soms hebben we uw toestemming nodig om ons toe te staan uw gegevens te gebruiken voor een of meer van de doeleinden die in punt (2) hierboven worden beschreven.
5. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Indien de wet het bewaren van uw persoonlijke gegevens vereist, zal Chiesi de relevante noodzakelijke bewaartermijnen in acht nemen. In andere gevallen bewaren wij uw gegevens:

 • Zo lang als nodig is om u toegang te verschaffen tot de door u gevraagde producten en/of diensten;
 • Waar u contact met ons hebt opgenomen voor een vraag of een verzoek, zolang als nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden.
6. Delen we uw persoonlijke gegevens met anderen en geven we ze internationaal door?

Binnen Chiesi zijn ontvangers van uw persoonlijke gegevens personen die daartoe specifiek door Chiesi zijn gemachtigd. Deze personen zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsclausule en andere wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Uw gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan Chiesi’s moedermaatschappij, Chiesi Farmaceutici S.p.A., en haar verbonden ondernemingen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), voor interne kwalitatieve en statistische analyse. In dit verband heeft Chiesi alle nodige juridische stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER veilig is en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Zij heeft de passende modelcontractbepalingen ten uitvoer gelegd om de internationale doorgifte van gegevens te waarborgen.

Op dezelfde manier zijn uw gegevens toegankelijk voor dienstverleners en leveranciers en voor geautoriseerde partners, in samenwerking met wie Chiesi haar producten en diensten levert en met wie zij relevante contracten heeft gesloten.

7. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen en ze te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, lekken, ongeoorloofde verspreiding of toegang en elke andere vorm van illegale verwerking. Houd er rekening mee dat het internet echter geen volledig beveiligde omgeving is. Wanneer u informatie naar ons doorstuurt via internet of een verbinding met het mobiele telefoonnetwerk, is het mogelijk dat deze doorsturing niet volledig veilig is. Bovendien kunnen wij van tijd tot tijd op onze website koppelingen naar andere websites of mobiele toepassingen aanbieden die niet ons eigendom zijn of niet door ons worden beheerd. Dit Privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op die websites of mobiele toepassingen. Controleer het privacybeleid van deze websites en mobiele toepassingen, voordat u ervoor kiest om ze te gebruiken.

8. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming kunt u tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens, indien van toepassing, de volgende rechten afdwingen:

 1. Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt op deze rechtsgrondslag.
 2. Het recht van toegang, dat wil zeggen het recht om te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, er toegang toe hebben.
 3. Het recht op rectificatie en het recht op verwijdering, dat wil zeggen het recht op rectificatie van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, alsmede het recht op verwijdering van persoonsgegevens wanneer het verzoek gerechtvaardigd is.
 4. Het recht op beperking van de verwerking, d.w.z. het recht te verzoeken om opschorting van de verwerking, wanneer een dergelijk verzoek gerechtvaardigd is.
 5. Het recht op gegevensoverdracht, d.w.z. het recht om persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, gewoon gebruikt en leesbaar formaat, alsmede het recht om persoonsgegevens door te geven aan andere voor de verwerking verantwoordelijken.
 6. Het recht om bezwaar te maken, d.w.z. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer het verzoek wettig is, inclusief wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op marketing of profilering, indien van toepassing.
 7. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) in geval van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

U kunt de bovenvermelde rechten uitoefenen (behalve punt 7) door een e-mail te sturen naar Karen Laevaert ([email protected]). Uw verzoek zal zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek worden behandeld, behalve in complexe gevallen of wanneer een groot aantal verzoeken wordt ontvangen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd.

9. Wat is ons Cookiebeleid?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, smartphone of tablet worden geplaatst via uw internetbrowser. Cookies worden automatisch verzonden op de harde schijf van uw apparaat wanneer u onze website bezoekt. Cookies maken het mogelijk dat ons systeem u herkent wanneer u onze website later bezoekt. Ze stellen ons ook in staat om het gebruik van onze website te verbeteren. Cookies kunnen tijdelijk (“sessiecookies”) of permanent (“trackingcookies”) zijn. Sessiecookies zijn alleen actief tijdens uw sessie op onze website en worden automatisch verwijderd bij het sluiten van uw browser. Permanente of tracking cookies blijven op uw harde schijf totdat u ze handmatig wist of totdat uw browser ze na een bepaalde periode onderdrukt. Sommige cookies worden gebruikt om uw verbindingsgegevens te bewaren, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Anderen staan ons toe om informatie op te slaan op de server om te helpen de web-ervaring te verbeteren voor u en voor het uitvoeren van site analyse en website prestatie-evaluaties. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw webbrowser resetten om alle cookies te weigeren. U kunt meer te weten komen over hoe u uw cookies kunt beheren via de Help-functie van uw browser, de instellingen van uw mobiele apparaat of via www.aboutcookies.org, waar gedetailleerde informatie te vinden is over het beheren van cookies op populaire browsers. Houd er rekening mee dat sommige delen van onze website en applicaties mogelijk niet goed werken als u cookies uitschakelt.

10. Herziening

Houd er rekening mee dat we dit Privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Wij raden u daarom aan om dit Beleid regelmatig opnieuw te lezen.

Copyright © 2021 Chiesi NV/SA. Alle rechten voorbehouden